Aradığınız deyim ya da atasözünü, söz konusu deyim ya da atasözünün ilk harfine bakarak bulunuz. Ancak, eğer deyim ya da atasözü ‘a, an, the’ sözcükleriyle başlıyorsa, ikinci sözcüğün ilk harfine göre arama yapınız. Örneğin, 'The apple never falls far from the tree.' atasözü için 'a' harfine bakmalısınız.

E

Earn one's daily bread
Ekmeğini kazanmak

Easy come, easy go.
Haydan gelen huya gider.

Empty sacks will never stand upright.
Boş çuval ayakta (dik) durmaz.

Empty vessels make the most sound.
Boş fıçı çok langırdar.

Even the best steed sometimes stumbles.
Düşmez kalkmaz bir Allah.

Every cloud has a silver lining.
Her işte bir hayır vardır.

Every cock will crow upon his own dunghill.
Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Herkes evinde ağadır.

Every herring must hang by its own gill.
Her koyun kendi bacağından asılır.

Everything comes to him who waits.
Sabreden derviş muradına ermiş.

The early bird gets/catches the worm.
Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.

The exception proves the rule.
İstisnalar kaideyi bozmaz.