Aradığınız deyim ya da atasözünü, söz konusu deyim ya da atasözünün ilk harfine bakarak bulunuz. Ancak, eğer deyim ya da atasözü ‘a, an, the’ sözcükleriyle başlıyorsa, ikinci sözcüğün ilk harfine göre arama yapınız. Örneğin, 'The apple never falls far from the tree.' atasözü için 'a' harfine bakmalısınız.

F

A friend in need is a friend indeed.
Dost kara günde belli olur.

Fan the flames
Yangına körükle gitmek

Feel blue
Depresyona girmek, morali bozuk olmak, dibe vurmak

Fight a losing battle
Akıntıya kürek çekmek, boşa uğraşmak

Fight fire with fire
Ateşe ateşle karşılık vermek, aynen karşılık vermek, anlayacağı dilden konuşmak

Find fault with someone
Birisine hata bulmak, kusur bulmak

Find one's feet
Uyum sağlamak, ayak uydurmak

Find one's voice/tongue
Konuşmaya başlamak, dili çözülmek, dili açılmak

Fine feathers make fine birds.
Ye kürküm ye.

Fire-eater
Kavgacı, çıngar çıkaran kimse

Fire off questions
Soru yağmuruna tutmak

First come, first served.
Sona kalan dona kalır.

Fish and guests stink after three days.
Misafirlik üç gündür.

Flat on one’s back
a) Hasta, yatak döşek yatan
b) Yardıma muhtaç, beş parasız, dibe vurmuş

From A to Z
A’dan Z’ye

Full of beans
Keyfi yerinde, hayat dolu, bomba gibi

The fish always stinks from the head downwards.
Balık baştan kokar.