Aradığınız deyim ya da atasözünü, söz konusu deyim ya da atasözünün ilk harfine bakarak bulunuz. Ancak, eğer deyim ya da atasözü ‘a, an, the’ sözcükleriyle başlıyorsa, ikinci sözcüğün ilk harfine göre arama yapınız. Örneğin, 'The apple never falls far from the tree.' atasözü için 'a' harfine bakmalısınız.

G

Get off someone’s back
Birini rahat bırakmak, yakasından düşmek

Get one’s own back
Öcünü almak, intikamını almak

Get the drift
Birisinin ne demek istediğini anlamak, meseleyi anlamak, çakmak

Give a dog a bad name and hang him.
İnsanın adı çıkacağına canı çıksın.

Give colour to
(anlatılanı) doğrulamak, haklı çıkarmak

Give oneself airs
Havalara girmek, hava atmak

Give somebody the cold shoulder
Birisine yüz vermemek, soğuk davranmak

Give the green light
Yeşil ışık yakmak

Go from bad to worse
Kötüye gitmek, kötüleşmek

Go into a black hole
Sırra kadem basmak, ortadan kaybolmak

Go out of the window
Yok olmak, uçup gitmek

Go through fire and water
Her şeye göğüs germek, çok badire atlatmak

Go to earth
Ortadan kaybolmak, sırra kadem basmak, yer yarılıp içine girmek

Go to the bad
Doğru yoldan ayrılmak, kötü yola sapmak, yolunu şaşırmak/sapıtmak

Go up in smoke
(umut, plan vs) Suya düşmek

God tempers the wind to the shorn lamb.
Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
Allah dağına göre kar verir.
Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.

Good seed makes a good crop.
Ne ekersen onu biçersin.

Good wine needs no bush.
İyi mal kendisini belli eder. / İyi mal için reklam gerekmez.

Go up in the air
Küplere binmek, tepesinin tası atmak

Grasp all, lose all.
Az tamah çok zarar getirir.

Great minds think alike.
Aklın yolu bir.

Green with envy
Kıskançlıktan kuduran, kıskançlıktan çatlayan

Grow grey
(Bir yerin) Eskisi olmak, demirbaşı olmak

The grass is greener on the other side of the fence.
Komşunun tavuğu komşuya kaz, karısı kız görünür.