Aradığınız deyim ya da atasözünü, söz konusu deyim ya da atasözünün ilk harfine bakarak bulunuz. Ancak, eğer deyim ya da atasözü ‘a, an, the’ sözcükleriyle başlıyorsa, ikinci sözcüğün ilk harfine göre arama yapınız. Örneğin, 'The apple never falls far from the tree.' atasözü için 'a' harfine bakmalısınız.

U

An uphill battle/struggle/fight
Deveye hendek atlatmak kadar zor

Under colour of
Bahanesiyle, numarasıyla, bir şeyin arkasına gizlenerek

Until you are blue in the face
Bıkıp usanmadan

Up in the air
Mutluluktan uçan, etekleri zil çalan

Upset the apple-cart
Bir çuval inciri berbat etmek, pişmiş aşa soğuk su katmak