AGE

1) Be fiili ile kullanımı:

İnsanların yaşından söz ederken çoğu kez be fiili kullanılır:

He is thirty. ya da He is thirty years old. ya da He is thirty years of age.
Otuz yaşında.

Bir kişinin yaşını sorarken How old are you? [=Kaç yaşındasın(ız)?] diye sorarız. What is your age? diye sormayız.

2) Be + ... age ifadesinin kullanımı:

Bu ifadede edat kullanılmaz:

When I was your age I was working.
Ben senin yaşındayken çalışıyordum.
(When I was at your age denmez.)

The two boys are the same age.
İki çocuk aynı yaşta.

She's the same age as me.
Benimle aynı yaşta.

3) Edatlarla kullanımı:

Yukarıdaki kullanımlar dışında, age ile daha çok at edatı kullanılır:

He could read at the age of three
Üç yaşında okuyabiliyordu.
(... in the age... denmez.)

At your age I already had a job.
Senin yaşındayken benim zaten bir işim vardı.

Önceki: AFRAID & FEAR
Sonraki: AGO