ALONE, LONELY, LONESOME & LONE

Alone, “yalnız, tek başına” anlamında olup “yanında kimse yok” demektir. Lonely (Amerikan İngilizcesinde lonesome olarak kullanılır) ise, “ruhsal anlamda yalnız, kimsesiz” demektir:

I like to be alone for short periods.
Ara ara yalnız kalmak istiyorum.

But after a few days I start getting lonely/lonesome.
Ama birkaç gün sonra kendimi yalnız hissetmeye başladım.

Alone kelimesi, all ile vurgulanabilir:

After her husband died, she was all alone.
Kocası öldükten sonra bir başına/yapayalnız kaldı.

Alone, isimlerden önce kullanılmaz. Onun yerine lone ve solitary kullanılabilir; lone, oldukça edebidir:

The only green thing was a lone/solitary pine tree.
Tek yeşil şey, yapayalnız bir çam ağacıydı.