BACK & AGAIN

√ Bir fiille kullanıldığında back kelimesi “geri” anlamına gelir. Again kelimesinin bir fiille bu anlamda bir kullanımı yoktur:

Give me my watch back.
Bana saatimi geri ver.
(Give me my watch again denmez.)

I'm taking this meat back to the shop.
Bu eti kasaba geri götürüyorum.
(I'm taking this meat to the shop again denmez.)

Again, bir fiille kullanıldığında “tekrar, yeniden, bir daha” anlamına gelir. Aşağıdaki cümleleri karşılaştıralım:

I don't think he got your letter. You'd better write again.
Bence mektubunu almamıştır. Yeniden yazsan iyi olur.

If I write to you, will you write back?
Ben sana yazarsam sen de bana yazar mısın?

Sell back, bir şeyi aynı kişiye “geri satmak”, sell again ise bir şeyi “tekrar satmak” anlamındadır:

The bike you sold me is too small. Can I sell it back to you?
Bana sattığın bisiklet çok küçük. Onu sana geri satabilir miyim?

If we buy this house and then have to move somewhere else, how easy will it be to sell it again?
Bu evi alırsak ve sonra başka bir yere taşınmak zorunda kalırsak, evi yeniden satmak ne kadar kolay olur?

√ Kullanılan fiilin anlamında zaten “geri, tekrar” anlamı varsa back kelimesini kullanmaya gerek yoktur:

Stefan can never return to his country.
Stefan, ülkesine hiç geri dönemeyebilir.
(Stefan can never return back ... demekten daha doğaldır.)

Who opened the window? Could you close it, please?
Pencereyi kim açtı? Kapatabilir misin lütfen?
(... close it back ... denmez.)

Ancak again, fiili vurgulamak için kullanılabilir:

Stefan can never return to his country again.
Stefan, ülkesine yeniden hiç dönemeyebilir.

Who opened the window? Could you close it again, please?
Pencereyi kim açtı? Yeniden kapatabilir misin lütfen?

√ Zarfçıklar ya da edatlarla birlikte, “tekrar, geri” anlamında back de again de kullanılabilir:

I stood up, and then I sat (back) down (again).
Ayağa kalktım ve sonra geri/tekrar oturdum.

He tasted the apple and spat it (back) out (again).
Elmanın tadına baktı ve geri tükürdü.

Go (back) to sleep (again).
Tekrar uyu.

I'll be (back) in the office (again) on Monday.
Pazartesi günü ofiste olacağım.

Ring back (sadece İngiliz İngilizcesinde kullanılır) ile call back, “yeniden aramak, tekrar aramak, geri aramak” anlamına gelir:

She's not here just now. ~ Ask her to ring me back.
Şu anda burada yok. ~ Beni geri aramasını söyleyin.

I haven't got time to talk now. ~ OK I'll ring back later.
Şu anda konuşacak zamanım yok. ~ Tamam, sonra yeniden ararım.

Back, cümlede fiille onun nesnesi arasına girer. Again böyle kullanılmaz.

Take back your money - I don't want it.
Paranı geri al – İstemiyorum.
( ya da Take your money back ... denir.)

Count the money again, please.
Parayı yeniden say lütfen.
(Count again the money ... denmez.)

Önceki: AT FIRST & FIRST
Sonraki: BATH & BATHE