BATH & BATHE

√ Bath

Bu kelimenin telaffuzu: bath /bɑ:θ/,   bathing /'bɑ:θıŋ/,   bathed /bɑ:θt/

Bu fiil, Amerikan İngilizcesinde kullanılmaz. “Yıkamak” ve “yıkanmak” anlamına gelir:

It's your turn to bath the baby.
Bebeği yıkama sırası sende.

I don't think he baths very often.
Bence çok sık yıkanmıyor.

Kelimenin bu kullanımı oldukça resmîdir. Bunun yerine günlük dilde have/take a bath denir.

I'm feeling hot and sticky; I think I'll have a bath.
Terledim ve yapış yapış oldum; ben bir yıkanayım/banyo yapayım.

√ Bathe

Bu kelimenin telaffuzu:  bathe /beið/,   bathing /'beiðiŋ/,    bathed / beiðd/

Bathe kelimesi, bath kelimesinin Amerikan İngilizcesindeki karşılığıdır:

It's your turn to bathe the baby. (Amerikan İngilizcesi)
Bebeği yıkama sırası sende.

I always bathe before I go to bed.
Yatmadan önce hep yıkanırım/banyo yaparım. (Amerikan İngilizcesi)

Yukarıdaki cümle günlük dilde I always take a bath before I go to bed olarak söylenir.

Bathe, hem İngiliz İngilizcesinde hem de Amerikan İngilizcesinde, yara, göz vs. “yıkamak” anlamındadır:

Your eyes are very red - you ought to bathe them.
Gözlerin kıpkırmızı – yıkasan iyi olur.

Bathe, sadece İngiliz İngilizcesinde “yüzmek, denize girmek” anlamına gelir:

NO BATHING FROM THIS BEACH
BU SAHİLDEN DENİZE GİRMEK YASAKTIR

Bu kullanım oldukça resmîdir. Günlük dilde daha çok have a swim, go for a swim, go swimming ya da sadece swim denir:

Let’s go for a swim in the river.
Haydi nehirde yüzelim.

Önceki: BACK & AGAIN
Sonraki: BE ABLE TO