GERUNDS

Başka kaynaklarda “ulaç, ad-eylem” olarak da geçen isim-fiiller İngilizcede fiile -ing eklenerek yapılır. Her şeyden önce şu noktayı belirtmekte yarar vardır ki her -ing alan fiil isim-fiil olmayıp ortaç da (participle) olabilir. İsim-fiilleri ortaçlardan ayıran en büyük özellik, cümlede isim yerine geçmeleridir:

I like running.
Koşmayı seviyorum.

I am running.
Koşuyorum.

Birinci cümlenin ana fiiline (like) “ne, neyi” sorusu sorulduğunda cevap veren kısım cümlenin nesnesi olur (running). Eğer bu nesne, sonuna -ing almış bir fiilse isim-fiil demektir. İkinci cümledeki running ise cümlenin nesnesi değil doğrudan ana fiilidir ve dolayısıyla ortaçtır.

İsim-fiillerin kullanıldığı yerler:

1. Belirli fiillerden sonra kullanılırlar. Bu fiillerin bir kuralı olmayıp ezberlenmeleri gerekmektedir:

Gerund’larla kullanılan fiiller

admitendangerincludeprohibit
anticipateendureinvolvequit
appreciateenjoykeeprecall
avoidescapementionrecollect
considerexcusemindreport
contemplatefacemissresent
delayfancynecessitateresist
denyfinishpardonrisk
detestforgivepostponesuffer
discussgive uppractisesuggest
dislikeimaginepreventunderstand

Why does she keep giggling?
Neden kıkırdayıp duruyor?

He denied knowing anything about their plans.
Planlarını bildiğini inkâr etti.

I suggested going home.
Eve gitmeyi önerdim.

We are considering going to Canada.
Kanada’ya gitmeyi düşünüyoruz.

I have finished reading the book.
Kitabı okumayı bitirdim.

The manager admitted having done wrong.
Müdür yanlış yaptığını kabul etti.

Hem gerund’larla hem de infinitive’lerle kullanılan fiiller

adviseintend
allowlike
can't bearlove
beginpermit
continueprefer
forbidpropose
gosee
hatestart
hearwatch

Gerund’larla kullanılan diğer ifadeler

be accustomed toget used to
be used toit's no good
can't helpit's no use
can't standit's worth
feel likelook forward to
get accustomed tothere is no point in

Gerund ile başka anlama, infinitive ile başka anlama gelen fiiller

forgetremember
go onstop
regrettry

2. Edatlardan (prepositions) ve bazı bağlaçlardan sonra kullanılırlar:

He is quite used to working hard.
Çok çalışmaya oldukça alışıktır.

My brother is interested in playing football.
Erkek kardeşimin futbol oynamaya karşı bir ilgisi var.

After taking a bath, I felt fine.
Banyo yaptıktan sonra kendimi iyi hissettim.

The teacher is tired of teaching the same subject all the time.
Öğretmen, hep aynı konuyu öğretmekten bıktı.

I was afraid of hurting her feelings.
Duygularını incitmekten korkuyordum.

3. Cümlenin öznesi olarak kullanılabilirler:

Getting up early is a good habit.
Erken kalkmak iyi bir alışkanlıktır.

Philip’s coming late to the company annoyed his manager.
Philip’in şirkete geç gelmesi müdürünü kızdırdı.

Being married will not make me happy.
Evlenmek beni mutlu etmeyecek.

Listening to CNN helps my pronunciation a lot.
CNN’i dinlemek telaffuzuma çok yardımcı oluyor.

Speaking English well requires a lot of practice.
İngilizceyi iyi konuşmak çok pratik gerektiriyor.

Looking after many children keeps Susan busy.
Birçok çocuğa bakmak Susan’ı oyalıyor.

4. Bir kişi ya da iyelik zamiri ile kullanılırlar:

I can’t understand her arguing with me.
Benimle tartışmasını anlayamıyorum.

I can’t stand Tom’s speaking German.
Tom’un Almanca konuşmasına tahammül edemiyorum.

My father tried to stop my hitting the dog.
Babam, köpeğe vurmamı engellemeye çalıştı.

5. Kendisinden sonra bir isim alarak Türkçedeki isim tamlaması gibi kullanılır:

living roomoturma odası
drinking wateriçme suyu
sleeping pilluyku hapı
ironing boardütü tahtası
swimming poolyüzme havuzu

Önceki: COMPARISON
Sonraki: IMPERATIVES