WISH

1) Asıl anlamı ‘istemek, arzu etmek’ olan bu fiil, esas itibarıyla I wish ... yapısında ‘keşke’ anlamında kullanılır. Bu yapıda hangi zamanın hangi anlamda kullanıldığını bilmek önemlidir. Eğer wish’ten sonra simple past tense geliyorsa cümle geniş zaman (present) anlamındadır:

I wish I spoke Spanish.
Keşke İspanyolca konuşsam. (= Cümle, geçmiş zaman olsa da kastedilen şu an ya da her zamandır)

I wish I had a Ferrari.
Keşke Ferrarim olsa.

Do you ever wish you lived abroad?
Hiç yurt dışında yaşamayı istediğin olur mu?/Keşke yurt dışında yaşasam der misin?

I wish tomorrow was Sunday.
Keşke yarın Pazar olsa.

2) Bu yapıda was yerine were de sıkça kullanılır:

I wish I were rich.
Keşke zengin olsam.

3) Eğer wish’ten sonra past perfect tense geliyorsa cümle geçmiş zaman (past) anlamındadır:

I wish I had gone to university.
Keşke üniversiteye gitseydim. (= ama gidemedim)

I wish I had never gone to that party.
Keşke o partiye hiç gitmeseydim.

I wish I had listened to the teacher more carefully.
Keşke öğretmeni daha dikkatli dinleseydim.

4) Bu yapıda would kullanılırsa, kişilerin memnuniyetsizlikleri, isteksizlikleri, pişmanlıkları, ısrarları, sabırsızlıkları ya da kızgınlıkları anlatılmış olur:

I wish you would go home.
Keşke eve gitsen./Sen eve gitsene. (= ‘Sen niye eve gitmiyorsun?’ anlamında)

I wish you would stop smoking.
Keşke sigarayı bıraksan./Sigarayı bıraksana. (= ‘Niye sigarayı bırakmıyorsun?’ anlamında)

I wish you wouldn’t keep making that noise.
Şu gürültüyü kessene.

I wish the postman would come soon.
Keşke postacı gelse./Postacı da nerede kaldı.

I wish you wouldn’t work at weekends.
Hafta sonları çalışmasan.

5) I wish … would kalıbı, bir şeyin değişmesini istediğimizde ya da bir başkasının bir şey yapmasını istediğimizde kullanılır. Bu yüzden I wish I would … gibi, öznelerin aynı olduğu durumlarda kullanılmaz.

WISH … WOULDN'T & WISH … DIDN'T 

I wish you wouldn’t drive so fast.
Keşke bu kadar hızlı araba kullanmasan. (= “Bu kadar hızlı araba kullanma.” ya da “Bu kadar hızlı araba kullanmanı istemiyorum.” demektir)

I wish you didn’t drive so fast.
Keşke bu kadar hızlı araba kullanmasan. (= “Ne yazık ki çok hızlı araba kullanıyorsun.” demektir)

I wish you wouldn’t work on Saturdays.
Keşke cumartesileri çalışmasan. (= Cumartesileri çalışmanı istemiyorum)

I wish you didn’t work on Saturdays.
Keşke cumartesileri çalışmasan. (= Ne yazık ki cumartesileri çalışıyorsun)

Önceki: THE