A & An

Her ikisi de “bir” anlamına gelir. Burada kastedilen “bir”, sayısal anlamda “bir” değil, “herhangi bir” anlamındadır. Sayılabilen tekil isimlerle kullanılırlar:

Tom is a lawyer. (Tom bir avukattır.)
Peter is an engineer. (Peter bir mühendistir.)

Ne zaman “a” ne zaman “an” kullanılması gerektiği, kullanılan ismin okunuşunun ilk sesine bağlıdır. Eğer kelimenin okunuşu sessiz bir harf ile başlıyorsa “a”, sesli bir harfle başlıyorsa “an” kullanılır:
 

a doctoran engineer


“Doctor” kelimesinin okunuşu “d” sesi ile başlar ve “d” sessiz harftir. Dolayısıyla “a” kullanılır. Buna karşın “engineer” kelimesinin okunuşu “e” sesi ile başlar ve “e” sesli harftir. Dolayısıyla “an” kullanılır. Daha değişik örnekler vermek gerekirse:

an hour
an honest man
an MP


“Hour” kelimesi “aur” olarak, “honest” kelimesi “onist” olarak, MP kısaltması “em pi” olarak söylendiği için bu kelimelerle “an” kullanılır.

a university
a unit
a uniform


Bu kelimeler ise görünüşte sesli harfle başlıyor ama okunuşları “y” sesiyle olduğu için bunlarla “a” kullanılır.          

ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki boşluklara “a” ya da “an” koyun. Cevapları bir kâğıda yazın ve sonra alıştırmanın altındaki cevaplar butonuna basın.


______ house
______ example
______ elephant
______ bank
______ fish
______ ice-cream
______ ash-tray
______ airport
______ horse
______ lemon
______ key
______ zoo
______ hour
______ dentist
______ accident
______ old book
______ onion
______ umbrella
 

 • Cevaplar
  a house
  an example
  an elephant
  a bank
  a fish
  an ice-cream
  an ash-tray
  an airport
  a horse
  a lemon
  a key
  a zoo
  an hour
  a dentist
  an accident
  an old book
  an onion
  an umbrella