A little, little, a few & few

A Little & Little

“A little”, sayılamayan isimlerle kullanılır ve “biraz” anlamındadır:


There is a little milk in the fridge. (Buzdolabında biraz süt var.)
He’s got a little money. (Biraz parası var.)


“Little” ise, “yok denecek kadar az, oldukça az, çok az” anlamına gelir:


He’s got very little money. (Oldukça az parası var.)
I’ve got little time. (Çok az zamanım var.)


A Few & Few

“A few”, sayılabilen isimlerle kullanılır ve “birkaç” anlamındadır:


There are a few restaurants around here. (Buralarda birkaç restoran var.)
I’ve got a few coats. (Birkaç paltom var.)


“Few” ise, “yok denecek kadar az, oldukça az, çok az” anlamına gelir:


There are few trees in the garden. (Bahçede çok az ağaç var.)
Few people joined the conference. (Çok az kişi konferansa katıldı.)


Alıştırmalar

Aşağıdaki cümleleri İngilizceye tercüme edin. Cevaplarınızı bir kâğıda yazın ve sonra cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. Jack şanslı. Çok az sorunu var.
2. Fazla Rusça bilmiyorum, sadece birkaç kelime.
3. Çok az trafik var.
4. Biraz param var.
5. Çok az zamanımız var.
6. Çok yalnızım. Çok az insan tanıyorum.
7. Çok az parası var.
8. Buralarda birkaç sinema var.
9. Bu şehirde çok az kütüphane var.
10. Mağazada birkaç kişi var.
 
 • Cevaplar
  1. Jack is lucky. He’s got few problems.
  2. I don’t know much Russian, only a few words.
  3. There is little traffic.
  4. I’ve got a little money.
  5. We’ve got little time.
  6. I am very lonely. I know few people.
  7. He’s got little money.
  8. There are a few cinemas near here.
  9. There are few libraries in this city.
  10. There are a few people in the store.