English Nouns (İngilizce İsimler)

İngilizcede isimler “sayılabilen isimler” (countable nouns) ve “sayılamayan isimler” (uncountable nouns) diye iki ana gruba ayrılır:

I. Sayılabilen isimler (countable nouns)

Çoğul yapılırken sonuna “-s, -es, -ies” alan isimlere “sayılabilen isimler” denir:

a. İngilizcede çoğu isim, sonuna “-s” alarak çoğul yapılır:
 

book, bookscomputer, computersbag, bags
book, bookscomputer, computersbag, bags
 

b. Sonu “-s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, -z, -zz” harfleriyle biten isimler çoğul yapılırken “-es” kullanılır:

bus, buses
kiss, kisses
brush, brushes
church, churches
box, boxes
tomato, tomatoes
quiz, quizzes
buzz, buzzes

Not: İngilizceye başka dillerden giren ve “-o” ile biten kelimeler istisna olup sadece “-s” alırlar:

pianos
radios
zeros
photos

c. Sonu “-y” ile biten isimlerde “-y” kaldırılıp yerine “-ies” konur:

baby, babies
lady, ladies
body, bodies

Ancak “y”den önceki harf sesli harf ise “y” kalkmaz ve ismin sonuna sadece “-s” konur:

boy, boys
day, days
toy, toys

d. İsmin son hecesinde “f” harfi varsa, “f”den itibaren atılıp yerine “-ves” konur:

life, lives
wife, wives
leaf, leaves
wolf, wolves
knife, knives
shelf, shelves

Ancak istisnalar da vardır:

roof, roofs
proof, proofs
belief, beliefs
cliff, cliffs
chef, chefs
chief, chiefs

e. Bazı isimler düzensiz çoğul yapılır:

person, people
man, men
woman, women
child, children
tooth, teeth
foot, feet
goose, geese
mouse, mice

II. Sayılamayan isimler (uncountable nouns)

Bu tür isimler sayılamadıkları için çoğulları da yoktur:

advice
courage
knowledge
sugar
chocolate
tea
coffee
water
furniture
money
rubbish
garbage
baggage
luggage
bread