English Numbers (İngilizce Sayılar)

0 zero

1 one11 eleven30 thirty 
2 two12 twelve40 forty
3 three13 thirteen50 fifty
4 four14 fourteen60 sixty
5 five15 fifteen70 seventy
6 six16 sixteen80 eighty
7 seven17 seventeen90 ninety
8 eight18 eighteen100 a/one hundred
9 nine19 nineteen1.000 a/one thousand
10 ten20 twenty1.000.000 a/one million


Önce 0-20 arasını öğrenin. Sonra, aynen Türkçede olduğu gibi bunları birleştirin. Örneğin, 21 demek isterseniz, önce 20 deyin, sonra 1 deyin: twenty-one. Aşağıdaki diğer örnekleri inceleyin:

32 = thirty-two
43 = forty-three
54 = fifty-four
65 = sixty-five
76 = seventy-six
87 = eighty-seven
98 = ninety-eight
101 = a/one hundred (and) one
210 = two hundred (and) ten