Have got & has got

“Have got” ve “has got” ifadelerinin sözlük anlamı “sahip olmak”tır. Bununla birlikte, cümleyi tercüme ederken “sahip olmak” anlamı kullanılmamalıdır. Onun yerine “…sı var” denmelidir. Ayrıca, bu iki ifade “ ‘ve got” ve “ ‘s got” olarak kaynaştırma da yapılabilir:


I’ve got a new girlfriend. (Yeni bir kız arkadaşım var.)
She’s got a new boyfriend. (Onun yeni bir erkek arkadaşı var.)


Şimdi gelelim cümle içindeki kullanımına:

“I, you, we, they” özneleri ve çoğul özneler ile “have got”, “he, she, it” özneleri ile ve tekil özneler ile “has got” kullanılır:

Olumlu cümle

I have got a car. (Benim arabam var.)
You have got a car. (Senin araban var.)
We have got a car. (Bizim arabamız var.)
They have got a car. (Onların arabası var.)
He has got a car. (Onun arabası var.)
She has got a car. (Onun arabası var.)
It has got a long tail. (Onun uzun bir kuyruğu var.)


Olumsuz cümle

“Have” kelimesi “haven’t” yapılarak, “has” kelimesi ise “hasn’t” yapılarak olumsuz cümle kurulur. 

I haven’t got a car. (Benim arabam yok.)
You haven’t got a car. (Senin araban yok.)
We haven’t got a car. (Bizim arabamız yok.)
They haven’t got a car. (Onların arabası yok.)
He hasn’t got a car. (Onun arabası yok.)
She hasn’t got a car. (Onun arabası yok.)
It hasn’t got a long tail. (Onun uzun bir kuyruğu yok.)Olumlu soru

“Have” ve “has” kelimeleri cümle başına getirilerek olumlu soru yapılır: 

Have I got a car? (Benim arabam var mı?)
Have you got a car? (Senin araban var mı?)
Have we got a car? (Bizim arabamız var mı?)
Have they got a car? (Onların arabası var mı?)
Has he got a car? (Onun arabası var mı?)
Has she got a car? (Onun arabası var mı?)
Has it got a long tail? (Onun uzun bir kuyruğu var mı?)Olumsuz soru

“Haven’t” ve “hasn’t” kelimeleri cümle başına getirilerek olumsuz soru yapılır: 

Haven’t I got a car? (Benim arabam yok mu?)
Haven’t you got a car? (Senin araban yok mu?)
Haven’t we got a car? (Bizim arabamız yok mu?)
Haven’t they got a car? (Onların arabası yok mu?)
Hasn’t he got a car? (Onun arabası yok mu?)
Hasn’t she got a car? (Onun arabası yok mu?)
Hasn’t it got a long tail? (Onun uzun bir kuyruğu yok mu?)


Sorulara kısa cevap verilmek istenirse “have, haven’t, has, hasn’t” kelimelerinden uygun olan kullanılır:

A: Have you got a dog? (Köpeğin var mı?)
B: Yes, I have. (Evet, var.)

A: Have you got a passport? (Pasaportun var mı?)
B: No, I haven’t. (Hayır, yok.)


Alıştırmalar

I. Aşağıdaki soruları örnekte olduğu gibi cevaplayınız.

Example: 


Have you got a dog? (cat) 
No, I haven’t. I’ve got a cat.

1. Have you got a beard? (moustache)
2. Have they got a garden? (pool)
3. Has she got a flat? (house)
4. Has Mary got a brown uniform? (yellow)
5. Has Peter got an Italian wife? (Spanish)
6. Has Sally got long hair? (short)
7. Have we got pasta for lunch? (chicken)
8. Have you got brown eyes? (green)
9. Have they got a small car? (big)
10. Has he got a brother? (sister)


 
 • Cevaplar
  1. No, I haven’t. I’ve got a moustache.
  2. No, they haven’t. They’ve got a pool.
  3. No, she hasn’t. She’s got a house.
  4. No, she hasn’t. She’s got a yellow uniform.
  5. No, he hasn’t. He’s got a Spanish wife.
  6. No, she hasn’t. She’s got short hair.
  7. No, we haven’t. We’ve got chicken for lunch.
  8. No, I haven’t. I’ve got green eyes.
  9. No, they haven’t. They’ve got a big car.
  10. No, he hasn’t. He’s got a sister.


II. Aşağıdaki cümlelerin çevirisini bir kâğıda yazın. Daha sonra, aşağıdaki cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.


1. Rob’un bir bisikleti var.
2. Güzel bir evleri var.
3. Onun 50 doları var.
4. Olivia’nın erkek kardeşi yok.
5. Babanın arabası var mı?
6. Kalemin var mı?
7. Bilgisayarın yok mu?
8. Kevin’ın büyük bir çantası var.
9. Kız kardeşimin cep telefonu yok.
10. Benim erkek arkadaşım yok.


 
 • Cevaplar
  1. Rob has got a bike.
  2. They’ve got a beautiful house.
  3. He/she has got 50 dollars.
  4. Olivia hasn’t got a brother.
  5. Has your father got a car?
  6. Have you got a pen?
  7. Haven’t you got a computer?
  8. Kevin has got a big bag.
  9. My sister hasn’t got a mobile phone.
  10. I haven’t got a boyfriend.