Have

“Have” fiili İngilizcede çok kullanılan bir fiildir. Tekil özneler ile “has” olarak kullanılır. Birçok anlama gelir. Aşağıda bu fiilin sık kullanılan anlamlarına bakın:

1. …sı olmak (He has blue eyes. = Mavi gözleri var.)
2. Yapmak (I have breakfast at 8. = 8’de kahvaltı yaparım.)
3. Yemek (They have lunch at 12. = 12’de öğle yemeği yerler.)
4. İçmek (She has tea before bed. = Yatmadan önce çay içer.)

Şimdi bu fiilin geniş zamanda (simple present tense) nasıl çekildiğini görelim:

Olumlu cümle (Tekil öznelerde “have” kelimesinin “has” kelimesine dönmesine dikkat edin.)


I have a car. (Arabam var.)
You have a car. (Araban var.)
We have a car. (Arabamız var.)
They have a car. (Arabaları var.)
He has a car. (Arabası var.)
She has a car. (Arabası var.)
It has a long tail. (Uzun bir kuyruğu var.)


Olumsuz cümle (“Has” kelimesinin olumsuz cümlede “have” kelimesine dönmesine dikkat edin.

I don’t have a car. (Arabam yok.)
You don’t have a car. (Araban yok.)
We don’t have a car. (Arabamız yok.)
They don’t have a car. (Arabaları yok.)
He doesn’t have a car. (Arabası yok.)
She doesn’t have a car. (Arabası yok.)
It doesn’t have a long tail. (Uzun bir kuyruğu yok.)


Olumlu soru (“Has” kelimesinin olumlu soruda “have” kelimesine dönmesine dikkat edin.

Do I have a car? (Arabam var mı?)
Do you have a car? (Araban var mı?)
Do we have a car? (Arabamız var mı?)
Do they have a car? (Arabaları var mı?)
Does he have a car? (Arabası var mı?)
Does she have a car? (Arabası var mı?)
Does it have a long tail? (Uzun bir kuyruğu var mı?)


Olumsuz soru (“Has” kelimesinin olumsuz soruda “have” kelimesine dönmesine dikkat edin.

Don’t I have a car? (Arabam yok mu?)
Don’t you have a car? (Araban yok mu?)
Don’t we have a car? (Arabamız yok mu?)
Don’t they have a car? (Arabaları yok mu?)
Doesn’t he have a car? (Arabası yok mu?)
Doesn’t she have a car? (Arabası yok mu?)
Doesn’t it have a long tail? (Uzun bir kuyruğu yok mu?)


Alıştırmalar

I. Aşağıdaki boşlukları “have” ve “has” kelimelerinden uygun olanı ile doldurun. Cevaplarınızı bir kâğıda yazın ve sonra cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.


1. My sister ________ long hair.
2. His parents _______ a lot of money.
3. Does he ______ brown eyes?
4. How many hats do you ______?
5. We don’t ______ many friends in Turkey.
6. Doesn’t your friend ______ a car?
7. They don’t _______ a summer house.
8. Do you ______ a bike?
9. My father _______ a biscuit at bedtime.
10. Does your sister _______ a boyfriend?
 
 • Cevaplar
  1. My sister has long hair.
  2. His parents have a lot of money.
  3. Does he have brown eyes?
  4. How many hats do you have?
  5. We don’t have many friends in Turkey.
  6. Doesn’t your friend have a car?
  7. They don’t have a summer house.
  8. Do you have a bike?
  9. My father has a biscuit at bedtime.
  10. Does your sister have a boyfriend?

II. Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çevirin. Cevaplarınızı bir kâğıda yazın ve sonra cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. Sally’nin televizyonu var mı?
2. Senin araban var mı?
3. Saat kaçta akşam yemeği yersin?
4. Onların cep telefonu yok mu?
5. Sabahları su içer misin?
6. Mary’nin erkek arkadaşı yok.
7. Bizim yazlığımız yok.
8. Senin babanın çok parası var.
9. Yarın onun bir sınavı var.
10. Tek kişilik bir odaları yok.
 
 • Cevaplar
  1. Does Sally have a television?
  2. Do you have a car?
  3. What time do you have dinner?
  4. Don’t they have a mobile phone?
  5. Do you have water in the mornings?
  6. Mary doesn’t have a boyfriend.
  7. We don’t have a summer house.
  8. Your father has a lot of money.
  9. He has an exam tomorrow.
  10. They don’t have a single room.