Many, much, a lot of & lots of

Dördü de “çok, birçok, epey” anlamlarına gelir. Kullanım yerlerine tek tek bakalım:

Many

Sayılabilen çoğul isimlerle, olumlu ve olumsuz cümleler ile sorularda kullanılır:


I don’t have many toys. (Çok oyuncağım yok.)
Are there many cars in the car-park? (Otoparkta çok araba var mı?)
Many people disagree with your ideas. (Birçok kişi senin fikirlerine katılmıyor.)


Much

Sayılamayan isimlerle, olumsuz cümleler ile sorularda kullanılır:


I don’t earn much money. (Çok para kazanmıyorum.)
Is there much snow in Berlin? (Berlin’de çok kar var mı?)


A lot of & lots of

Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılırlar. İsim sayılabilen ise çoğul olur:


He earns a lot of money. (Çok para kazanıyor.)
There are a lot of people here. (Burada çok insan var.)
I eat lots of fruit. (Çok meyve yerim.)
He has lots of friends. (Çok arkadaşı var.)
Önceki: In, on & at
Sonraki: Possessives