Possessives

I. İsimlerde iyelik durumu

İsimlerde iyelik durumu, Türkçedeki “-nin, -nın” ekiyle yapılan durumdur (babamın arabası, caddenin adı). İngilizcede bu durum iki temel biçimde yapılır:

a. İnsana ait bir durumu anlatırken “ ’s ” kullanılır:


my father’s car (babamın arabası)
Susan’s house (Susan’ın evi)


Eğer isim çoğul ise, ismin sonuna “ ’ ” koymak yeterlidir:

the boys’ computers (çocukların bilgisayarları)

Eğer isim tekil olup sonu “-s” ile bitiyorsa, “s”den sonra ister “ ’ ” ister “ ’s ” konur: 

Charles’ girlfriend (Charles’ın kız arkadaşı)
Charles’s girlfriend (Charles’ın kız arkadaşı)


b. Cansızlara ait durumlarda “of” kullanılır:


the name of the street (caddenin adı)
the roof of the house (evin çatısı)


II. Sıfatlarda iyelik durumu

my (benim)
your (senin, sizin)
our (bizim)
their (onların)
his (onun/erkek)
her (onun/kadın)
its (onun/cansız, hayvan)


This is my room. (Burası benim odam.)
Your house is beautiful. (Eviniz güzel.)
Our bag is heavy. (Çantamız ağır.)
Their office is big. (Ofisleri büyük.)
His daughter is a lawyer. (Onun kızı avukat.)


III. Zamirlerde iyelik durumu

mine (benim, benimki)
yours (senin, sizin, seninki, sizinki)
ours (bizim, bizimki)
theirs (onların, onlarınki)
his (erkek) (onun, onunki)
hers (kadın) (onun, onunki)


Whose car is this? (Bu kimin arabası?)
This car is mine. (Bu araba benim.)


Not: “my, your, our, their, his, her” ile “mine, yours, ours, theirs, his, hers” arasındaki fark şudur:

“My …” grubundan sonra mutlaka bir isim gelir. “Mine …” grubundan sonra ise isim gelmez. Yani “my car” diyebiliriz ama “mine car” diyemeyiz. 

Alıştırmalar

Aşağıdaki cümleleri Türkçeye çevirin. Çevirileri bir kâğıda yazın ve daha sonra aşağıdaki cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. This is my school bus.
2. That’s John’s brother.
3. William’s room is large.
4. The name of the night club is strange.
5. The owner of this restaurant is very famous.
6. These students are ours.
7. That is their pool.
8. The school bag is hers.
9. This dog is mine.
10. Daniel’s mother is ill.
 
 • Cevaplar
  1. Bu benim okul servisim.
  2. Şu, John’un erkek kardeşi. 
  3. William’ın odası büyük.
  4. Gece kulübünün ismi tuhaf.
  5. Bu restoranın sahibi çok ünlü.
  6. Bu öğrenciler bizim.
  7. Şu, onların havuzu.
  8. Okul çantası onun.
  9. Bu köpek benim.
  10. Daniel’in annesi hasta.