Simple Present Tense

Bu zamanın Türkçedeki karşılığı “geniş zaman”dır. Fiilin “her zaman, ara sıra, sık sık” vb. yapıldığını ya da “hiç” yapılmadığını anlatır.

Olumlu cümle

Olumlu cümlede “he, she, it, Tom, my father” gibi tekil özne kullanıldığında fiile “-s” eklenir. Diğer öznelerle fiilin yalın hâli kullanılır:


I work. Ben çalışırım/çalışıyorum.
You work. Sen çalışırsın/çalışıyorsun.
We work. Biz çalışırız/çalışıyoruz.
They work. Onlar çalışırlar/çalışıyorlar.
He works. O çalışır/çalışıyor.
She works. O çalışır/çalışıyor.
It works. O çalışır/çalışıyor.


Olumsuz cümle

Olumsuz cümlede “he, she, it, Tom, my father” gibi tekil özne kullanıldığında yardımcı fiil olarak “does not” ya da “doesn’t” kullanılır. Diğer öznelerle “do not” ya da “don’t” kullanılır. “Does not” ya da “doesn’t” kullanıldığında fiildeki “-s” kalkar, fiil yalın hâline döndürülür:

I do not work./I don’t work. Ben çalışmam/çalışmıyorum
You do not work./You don’t work. Sen çalışmazsın/çalışmıyorsun
We do not work./We don’t work. Biz çalışmayız/çalışmıyoruz
They do not work./They don’t work. Onlar çalışmazlar/çalışmıyorlar
He does not work./He doesn’t work. O çalışmaz/çalışmıyor
She does not work./She doesn’t work. O çalışmaz/çalışmıyor
It does not work./It doesn’t work. O çalışmaz/çalışmıyor


Olumlu soru

Olumlu soruda “he, she, it, Tom, my father” gibi tekil özne kullanıldığında cümle başına “does” getirilir. Diğer öznelerle “do” kullanılır. Her iki durumda da fiil yalın hâldedir:

Do I work? Ben çalışır mıyım?/çalışıyor muyum?
Do you work? Sen çalışır mısın?/çalışıyor musun?
Do we work? Biz çalışır mıyız?/çalışıyor muyuz?
Do they work? Onlar çalışırlar mı?/çalışıyorlar mı?
Does he work? O çalışır mı?/çalışıyor mu?
Does she work? O çalışır mı?/çalışıyor mu?
Does it work? O çalışır mı?/çalışıyor mu?


Olumsuz soru

Olumsuz soruda “he, she, it, Tom, my father” gibi tekil özne kullanıldığında cümle başına “doesn’t” getirilir. Diğer öznelerle “don’t” kullanılır. Her iki durumda da fiil yalın hâldedir:

Don’t I work? Ben çalışmaz mıyım?/çalışmıyor muyum?
Don’t you work? Sen çalışmaz mısın?/çalışmıyor musun?
Don’t we work? Biz çalışmaz mıyız?/çalışmıyor muyuz?
Don’t they work? Onlar çalışmazlar mı?/çalışmıyorlar mı?
Doesn’t he work? O çalışmaz mı?/çalışmıyor mu?
Doesn’t she work? O çalışmaz mı?/çalışmıyor mu?
Doesn’t it work? O çalışmaz mı?/çalışmıyor mu?


Fiillere “–s” koyma kuralları

1. Tekil öznelerle kullanılıp da sonları -ch, -s, -sh, -ss, -x, -o, -zz ile biten fiillere -es eklenir:

watch = watches          kiss = kisses          go = goes
brush = brushes          box = boxes           bus = buses


2. Sessiz bir harften sonra gelen -y kaldırılıp yerine -ies getirilir:

fly = flies                cry = cries        carry = carries

Ancak -y, sesli bir harften sonra geliyorsa yalnızca -s eklenir:

pay = pays           stay = stays         say = says

Kullanıldığı yerler

1. Her zaman yapılan işlerde, alışkanlıklarda, tekrarlanan durumlarda:


I get up early every morning. (Her sabah erken kalkarım/kalkıyorum.)
Lucy works for a computer company. (Lucy, bir bilgisayar şirketinde çalışıyor.)


2. Doğada değişmeyen gerçekler ile atasözlerini ifade ederken:


The earth moves round the sun. (Dünya, güneşin etrafında döner.)
A rolling stone gathers no moss. (Yuvarlanan taş yosun tutmaz.)


Always, usually, sometimes …

Geniş zaman ile kullanılan sıklık zarfları (always, usually, sometimes, generally, often, frequently, occasionally, rarely, seldom, hardly ever, never, almost never …), bir işin ne kadarda bir yapıldığını gösterirler. Bunların cümle içindeki yeri genellikle özne ile fiil arasındadır:


She always has breakfast in bed on Saturdays. (Cumartesileri hep yatakta kahvaltı eder.)
I usually get home about 6 o’clock. (Çoğunlukla saat 6 civarında eve gelirim.)


Ancak cümlenin ana fiili be fiili ise, sıklık zarfı be’den sonra gelir:

I am generally late for school. (Genellikle okula geç kalırım.)

Alıştırmalar

I. Aşağıdaki fiillerin gerekli olanlarına “-s, -es” ya da “-ies” ekleyin. Gerekmiyorsa boş bırakın. Cevaplarınızı bir kâğıda yazın ve sonra cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. My mother teach____ English.
2. They play____ football every Sunday.
3. She get____ up late at the weekend.
4. Susan brush____ her teeth before bed.
5. He doesn’t go____ to school by car.
6. I always try____ to be punctual.
7. Brian sometimes try____ to make a cake.
8. We don’t speak____ Italian.
9. It rain____ a lot here.
10. Does he drink____ tea every morning?
 
 • Cevaplar
  1. My mother teaches English.
  2. They play football every Sunday.
  3. She gets up late at the weekend.
  4. Susan brushes her teeth before bed.
  5. He doesn’t go to school by car.
  6. I always try to be punctual.
  7. Brian sometimes tries to make a cake.
  8. We don’t speak Italian.
  9. It rains a lot here.
  10. Does he drink tea every morning?

II. Cevaplara uygun sorular yazın. Cevaplarınızı bir kâğıda yazın ve sonra cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. ________________________________?
No, I don’t live in a village.

2. ________________________________?
Yes, I like Turkish coffee.

3. ________________________________?
Yes, he likes his job.

4. ________________________________?
No, she doesn’t watch TV.

5. ________________________________?
No, we don’t drink tea.

6. ________________________________?
Yes, they smoke.

7. ________________________________?
No, she doesn’t brush her teeth.

8. ________________________________?
Yes, he plays the piano.

9. ________________________________?
No, she doesn’t know me.

10. ________________________________?
Yes, I like red.
 
 • Cevaplar
  1. Do you live in a village?
  2. Do you like Turkish coffee?
  3. Does he like his job?
  4. Does she watch TV?
  5. Do you drink tea?
  6. Do they smoke?
  7. Does she brush her teeth?
  8. Does he play the piano?
  9. Does she know you?
  10. Do you like red?

 
Önceki: Possessives
Sonraki: Some, any & no