Some, any & no

I. Some

a. Sayılamayan isimlerle olumlu cümlelerde kullanılır. Bu kullanımda “biraz” anlamına gelir:


some tea (biraz çay)
some money (biraz para)
some sugar (biraz şeker)


I’ve got some money. (Biraz param var.)

b. Sayılabilen çoğul isimlerle “birkaç, bazı” anlamında kullanılır:


some books (birkaç kitap/bazı kitaplar)
some people (birkaç kişi/bazı insanlar)
some cars (birkaç araba/bazı arabalar)


He’s got some books. (Birkaç kitabı var.)

II. Any

a. Sayılamayan isimlerle olumsuz cümlelerde ve sorularda “hiç” anlamında kullanılır:

any tea (hiç çay)
any money (hiç para)
any sugar (hiç şeker)

I haven’t got any money? (Hiç param yok.)
Have you got any money? (Hiç paran var mı?)


b. Sayılabilen çoğul isimlerle olumsuz cümlelerde ve sorularda “hiç” anlamında kullanılır:

any books (hiç kitap)
any eggs (hiç yumurta)
any cars (hiç araba)

We haven’t got any eggs. (Hiç yumurtamız yok.)
Have you got any eggs? (Sende hiç yumurta var mı?)


III. No

Hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle kullanılır ve “hiç” anlamına gelir. Cümle olumlu kurulur; “no” kelimesi cümleyi olumsuz yapar:


no friends (hiç arkadaş)
no money (hiç para)

I’ve got no friends. (Hiç arkadaşım yok.)
I’ve got no money. (Hiç param yok.)