Telling The Time (İngilizce Saatleri Söyleme)

“Saat kaç?” sorusu birkaç biçimde sorulabilir:

What time is it? ya da What’s the time? (En yaygın söyleniş)
Have you got the time? (gayriresmî söyleniş)
Could you tell me the time? (resmî söyleniş)


“Saat kaç?” sorusuna nasıl cevap verilir?

“O’clock” ifadesi, sadece tam saatlerde kullanılıp küsuratlı saatlerde kullanılmaz:

It’s 5 o’clock. = Saat 5.

Buçuklarda klasik olarak “half past” ifadesi kullanılır:

It’s half past seven. (7:30) = Saat yedi buçuk.

Eğer buçuklu saatleri dijital olarak okumak istersek:

It’s seven thirty. (7:30) = Saat yedi otuz.

Türkçede önce saati sonra dakikayı söyleriz. Ancak İngilizcede önce dakika, sonra geçe ya da kala, en sonunda saat söylenir. Eğer “geçe, geçiyor” diyeceksek “past”, “kala, var” diyeceksek “to” ifadeleri kullanılır:

Dördü yirmi geçiyor. = Twenty past four.
Beşe on var. = Ten to five.
Altıyı çeyrek geçiyor. = A quarter past six.
Altıya çeyrek var. = A quarter to six.


Eğer bu saatleri dijital okumak istersek:

4:20 = four twenty
5:50 = five fifty
6:15 = six fifteen
5:45 = five forty-five

Önceki: Some, any & no
Sonraki: The