There is & There are

Her ikisi de “var, vardır” anlamına gelir. “There is” tekil ve sayılamayan isimlerle, “there are” ise çoğul isimlerle kullanılır:


There is a dog in the garden. (Bahçede bir köpek var.)
There is some cheese in the fridge. (Buzdolabında biraz peynir var.)
There are some cars in the carpark. (Otoparkta birkaç araba var.)


Olumsuz cümlelerde “is not/isn’t” ya da “are not/aren’t” kullanılır ve “yok, yoktur” anlamındadır:

There is not/isn’t a dog in the garden. (Bahçede bir köpek yok.)
There is not/isn’t any cheese in the fridge. (Buzdolabında hiç peynir yok.)
There are not/aren’t any cars in the carpark. (Otoparkta hiç araba yok.)


Olumlu sorularda “is” ya da “are” cümle başına getirilir ve “var mı?” anlamındadır:

Is there a dog in the garden? (Bahçede bir köpek var mı?)
Is there any cheese in the fridge? (Buzdolabında hiç peynir var mı?)
Are there any cars in the carpark? (Otoparkta hiç araba var mı?)


Olumsuz sorularda “isn’t” ya da “aren’t” cümle başına getirilir ve “yok mu?” anlamındadır:

Isn’t there a dog in the garden? (Bahçede bir köpek yok mu?)
Isn’t there any cheese in the fridge? (Buzdolabında hiç peynir yok mu?)
Aren’t there any cars in the carpark? (Otoparkta hiç araba yok mu?)


How many? & How much?

Sayılabilen isimlerle “kaç tane?” anlamında “how many?”, sayılamayan isimlerle “ne kadar?” anlamında “how much?” kullanılır. “How many”den sonra gelen isim hep çoğul olur:


How many cars are there in the carpark? (Otoparkta kaç araba var?)
How much cheese is there in the fridge? (Buzdolabında ne kadar peynir var?)


Alıştırmalar

I. Aşağıdaki cümleleri “is” ya da “are” kelimelerinden uygun olanı ile tamamlayın. Cevaplarınızı bir kâğıda yazın ve sonra cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. There ________ a mouse in the living-room.
2. There _______ some trees around the building.
3. ______ there any tea in the teapot?
4. ______ there any oranges in the basket?
5. How many pictures _______ there on the wall?
6. How much money _______ there in the safe?
7. There ______ ten flowers in the vase.
8. ______ there any water in the bottle?
9. There ______ a bookcase in the corner of the room.
10. There _______ some passengers on the bus.

 • Cevaplar
  1. There is a mouse in the living-room.
  2. There are some trees around the building.
  3. Is there any tea in the teapot?
  4. Are there any oranges in the basket?
  5. How many pictures are there on the wall?
  6. How much money is there in the safe?
  7. There are ten flowers in the vase.
  8. Is there any water in the bottle?
  9. There is a bookcase in the corner of the room.
  10. There are some passengers on the bus.

   

II. Aşağıdaki cümleleri İngilizceye tercüme edin. Cevaplarınızı bir kâğıda yazın ve sonra cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. Masanın üzerinde bir cep telefonu var.
2. Kanepenin üzerinde bir kitap var.
3. Odada kaç sandalye var?
4. Buzdolabında ne kadar bal var?
5. Odamda bir televizyon var.
6. Bahçede hiç ağaç yok.
7. Şişede hiç süt var mı?
8. Sizin sınıfta kaç öğrenci var?
9. Bu kasabada kütüphane yok.
10. Bizim evde dört oda var.

 • Cevaplar
  1. There is a mobile phone on the table.
  2. There is a book on the sofa.
  3. How many chairs are there in the room?
  4. How much honey is there in the fridge?
  5. There is a television in my room.
  6. There aren’t any trees in the garden.
  7. Is there any milk in the bottle?
  8. How many students are there in your class?
  9. There isn’t a library in this town.
  10. There are four rooms in our house.