This, That, These, Those

I. This

a. This, “bu” demektir. Tekil isimlerle ya tek başına özne olarak ya da bir isimden önce kullanılır:


This is a computer. (Bu bir bilgisayar.)
This computer is expensive. (Bu bilgisayar pahalı.)


b. Birisini tanıştırırken kullanılır:


This is John. (Bu, John.)

c. Bir yerden söz ederken “burası” anlamına gelir:


This is Istanbul. (Burası İstanbul.)

II. These

“This” kelimesinin çoğuludur ve “bunlar” anlamına gelir. Çoğul isimlerle kullanılır:


These are cats. (Bunlar kedi.)
These cats are cute. (Bu kediler çok tatlı.)


Not: “These” kelimesi tek başına “bunlar” demektir ama arkasından çoğul bir isim geldiğinde “bu” diye çevrilir.

III. That

“That”, “şu, o” demektir. Tekil isimlerle ya tek başına özne olarak ya da bir isimden önce kullanılır:


That is a bike. (Şu/o, bir bisiklet.)
That man is my father. (Şu/o adam benim babam.)


IV. Those

“That” kelimesinin çoğuludur ve “şunlar, onlar” anlamına gelir. Çoğul isimlerle kullanılır:


Those are expensive boats. (Şunlar/onlar pahalı tekneler.)
Those boats are expensive. (Şu/o tekneler pahalı.)


Not: “Those” kelimesi tek başına “şunlar, onlar” demektir ama arkasından çoğul bir isim geldiğinde “şu, o” diye çevrilir.

Alıştırmalar

I. Aşağıdaki cümlelerde tekil olanları çoğul, çoğul olanları tekil olarak bir kâğıda yazın. Daha sonra aşağıdaki cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. This dog is very friendly.
2. Those are red skirts.
3. That is a blue jacket.
4. These pens are dark blue.
5. That woman is a teacher.
6. Those men are workers.
7. This is a mobile phone.
8. These bookcases are high.
9. That armchair is soft.
10. Those are hats.
 

 • Cevaplar
  1. These dogs are very friendly.
  2. That is a red skirt.
  3. Those are blue jackets.
  4. This pen is dark blue.
  5. Those women are teachers.
  6. That man is a worker.
  7. These are mobile phones.
  8. This bookcase is high.
  9. Those armchairs are soft.
  10. That is a hat.

II. Aşağıdaki cümleleri Türkçeye çevirin. Cümleleri bir kâğıda yazın. Daha sonra aşağıdaki cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. These are bottles.
2. This is a milk bottle.
3. That man is famous.
4. Those glasses are dirty.
5. That cup is white.
6. These are eggs.
7. This girl is a nurse.
8. Those are ties.
9. That window is broken.
10. This is a dictionary.
 
 • Cevaplar
  1. Bunlar şişe. 
  2. Bu, bir süt şişesi.
  3. Şu/o adam ünlü.
  4. Şu/o bardaklar kirli.
  5. Şu/o fincan beyaz.
  6. Bunlar yumurta.
  7. Bu kız bir hemşire.
  8. Şunlar/onlar kravat.
  9. Şu/o pencere kırık.
  10. Bu bir sözlük.
Sonraki: To be