To be

To Be

Anlamı “olmak” olan bu fiil, özneyi tarif eden, durum bildiren, hareket bildirmeyen bir fiildir. Her cümlede “olmak” olarak çevrilmez. Çoğu zaman “-dir, -dır” olarak çevrilir. Hatta bazı durumlarda Türkçeye hiç çevrilmez. Geniş zamanda “am, is, are” olarak kullanılır. Özneyi, bir isimle, bir sıfatla ya da bir yer ifadesi ile tanımlar:

I am a teacher. (isim) = Ben öğretmenim(dir).
Jack is hard-working. (sıfat) = Jack çalışkan(dır).
Susan is in the kitchen. (yer) = Susan mutfakta(dır).

Önce öznelere bir bakalım:

I Ben
You Sen, siz, sizler
We Biz
They Onlar
He O (erkek)
She O (kadın)
It O (cansız)

Not: “It” öznesi, sadece cansızlar için değil, aynı zamanda hayvanlar, zaman, hava gibi öznelerin yerine kullanılır:

It's a car. (cansız) Bu bir araba.
It's a horse. (hayvan) Bu bir at.
It's four o’clock. (zaman) Saat dört. 
It's sunny today. (hava) Bugün hava güneşli.

Şimdi “am, is, are”ın öznelere göre nasıl şekillendiğini bir tabloda görelim:

I. Olumlu cümle

I am an engineer. Ben (bir) mühendisim.
You (tekil) are an engineer. Sen (bir) mühendissin. / Siz (bir) mühendissiniz.
You (çoğul) are engineers. Siz mühendissiniz./Sizler mühendissiniz.
We are engineers. Biz mühendisiz.
They are engineers. Onlar mühendisler.
He (erkek) is an engineer. O (bir) mühendis(tir).
She (kadın) is an engineer. O (bir) mühendis(tir).
It (cansız) is a car. O (bir) araba(dır).

Özne ile “am, is, are” ayrı ayrı yazılabildiği gibi kaynaştırma da yapılabilir:

I'm ____________.
You're __________.
We're __________.
They’re _________.
He’s ___________.
She’s __________.
It’s ____________.

II. Olumsuz cümle

“Am, is, are” olumsuz olacaksa ya yanına “not” getirilir ya da kaynaştırılmış hâlleri (isn’t, aren’t) kullanılır. “Am not” ifadesinin kaynaştırması yoktur:

I am not an engineer. Ben (bir) mühendis değilim.
You (tekil) are not/aren’t an engineer. Sen (bir) mühendis değilsin. / Siz (bir) mühendis değilsiniz.
You (çoğul) are not/aren’t engineers. Siz mühendis değilsiniz. / Sizler mühendis değilsiniz.
We are not/aren’t engineers. Biz mühendis değiliz.
They are not/aren’t engineers. Onlar mühendis değiller.
He (erkek) is not/isn’t an engineer. O (bir) mühendis değil.
She (kadın) is not/isn’t an engineer. O (bir) mühendis değil.
It (cansız) is not/isn’t a car. O (bir) araba değil.

III. Olumlu soru

Olumlu sorularda “am, is, are” cümle başına getirilir:

Am I an engineer? Ben (bir) mühendis miyim?
Are you (tekil) an engineer? Sen (bir) mühendis misin? /Siz (bir) mühendis misiniz?
Are you (çoğul) engineers? Siz mühendis misiniz? / Sizler mühendis misiniz?
Are we engineers? Biz mühendis miyiz?
Are they engineers? Onlar mühendisler mi?
Is he (erkek) an engineer? O (bir) mühendis mi?
Is she (kadın) an engineer? O (bir) mühendis mi?
Is it (cansız) a car? O (bir) araba mı?

IV. Olumsuz soru

Olumsuz sorularda “isn’t, aren’t” cümle başına getirilir. “Am not”ın kaynaştırması olmadığından istisna olarak “I” öznesi ile “aren’t” kullanılır:

Aren’t I an engineer? Ben (bir) mühendis değil miyim?
Aren't you (tekil) an engineer? Sen (bir) mühendis değil misin? / Siz (bir) mühendis değil misiniz?
Aren't you (çoğul) engineers? Siz mühendis değil misiniz? / Sizler mühendis değil misiniz?
Aren’t we engineers? Biz mühendis değil miyiz?
Aren’t they engineers? Onlar mühendis değiller mi?
Isn't he (erkek) an engineer? O (bir) mühendis değil mi?
Isn't she (kadın) an engineer? O (bir) mühendis değil mi?
Isn't it (cansız) a car? O (bir) araba değil mi?

ALIŞTIRMALAR

I. Aşağıdaki cümleleri “am, is” ya da “are” ile tamamlayın. Cevapları bir kâğıda yazın ve sonra alıştırmanın altındaki cevaplar butonuna basın.

1. The bank ________ closed.
2. The book ________ open.
3. The cars ________ expensive.
4. My mother _______ in the living-room.
5. I _______ tired.
6. You ________ doctors.
7. Paul _______ very lucky.
8. We _______ partners.
9. They ________ singers.
10. He ________ a politician.
 
 • Cevaplar
  1. The bank is closed.
  2. The book is open.
  3. The cars are expensive.
  4. My mother is in the living-room.
  5. I am tired.
  6. You are doctors.
  7. Paul is very lucky.
  8. We are partners.
  9. They are singers.
  10. He is a politician.
II. Aşağıdaki cümlelerin olumsuz hâlleri ile olumlu soru hâllerini bir kâğıda yazın. Bilmediğiniz kelimeleri sitedeki sözlükten bulun. Daha sonra aşağıdaki cevaplar butonuna basın.

1. I am ten years old.
2. Peter and I are happy today.
3. Mr Taylor is a musician.
4. They are dancers.
5. It is very hot in Antalya.
6. Istanbul is a crowded city.
7. Your grandfather is old.
8. David is American.
9. They are neighbours.
10. We are from Italy.
 
 • Cevaplar
  1. I am not ten years old. Am I ten years old?
  2. Peter and I aren’t happy today. Are Peter and I happy today?
  3. Mr Taylor isn’t a musician. Is Mr Taylor a musician?
  4. They aren’t dancers. Are they dancers?
  5. It isn’t very hot in Antalya. Is it very hot in Antalya?
  6. Istanbul isn’t a crowded city. Is Istanbul a crowded city?
  7. Your grandfather isn’t old. Is your grandfather old?
  8. David isn’t American. Is David American?
  9. They aren’t neighbours. Are they neighbours?
  10. We aren’t from Italy. Are we from Italy?
III. Aşağıdaki cümlelerin Türkçelerini bir kâğıda yazın. Bilmediğiniz kelimeleri sitedeki sözlükten bulun. Daha sonra aşağıdaki cevaplar butonuna basın.

1. The car is yellow.
2. The room is large.
3. He is a photographer.
4. Are you a dentist?
5. The fridges are white.
6. Is he thirsty?
7. Alan isn’t tall.
8. I am not famous.
9. Is the book in the bookcase?
10. The boys aren’t in the garden.
 
 • Cevaplar
  1. Araba sarı.
  2. Oda geniş.
  3. O bir fotoğrafçı.
  4. Siz (bir) diş hekimi misiniz?
  5. Buzdolapları beyaz.
  6. O susamış mı?
  7. Alan uzun boylu değil.
  8. Ben ünlü değilim.
  9. Kitap kitaplıkta mı?
  10. Çocuklar bahçede değiller.
IV. Aşağıdaki cümlelerin İngilizcelerini bir kâğıda yazın. Bilmediğiniz kelimeleri sitedeki sözlükten bulun. Daha sonra aşağıdaki cevaplar butonuna basın.

1. Kedi odada.
2. Evler pahalı.
3. Sandalye siyah.
4. Ben zenginim.
5. Sen fakir değilsin.
6. Tom ünlü mü?
7. Onlar parkta mı?
8. David yirmi yaşında değil.
9. Defter pahalı mı?
10. Kapı açık.

 • Cevaplar
  1. The cat is in the room.
  2. The houses are expensive.
  3. The chair is black.
  4. I am rich.
  5. You aren’t poor.
  6. Is Tom famous?
  7. Are they in the park?
  8. David isn’t twenty years old.
  9. Is the notebook expensive?
  10. The door is open.