When, after, before, as soon as

Bu dört temel bağlaç birçok zaman ile kullanılabilir. Ancak biz burada sadece “simple present tense” ile kullanımını göreceğiz. Genelleme yaparken bu bağlaçların her iki tarafı da “simple present tense” ile yapılır. Bağlaç, cümlenin ortasında olsa da anlamda değişen bir şey olmaz. Bağlaç, cümlenin başında ise ana cümle ile yan cümle arasına bir virgül konur:

When: -diği zaman, -ince, -diğinde


When I come home, I wash my hands. (Eve gelince ellerimi yıkarım.)
I wash my hands when I come home. (Eve gelince ellerimi yıkarım.)


After: -dikten sonra


After I get up, I drink a glass of water. (Yataktan kalktıktan sonra bir bardak su içerim.)
I drink a glass of water after I get up. (Yataktan kalktıktan sonra bir bardak su içerim.)


Before: -meden önce


Before I go to bed, I brush my teeth. (Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım.)
I brush my teeth before I go to bed. (Yatmadan önce dişlerimi fırçalarım.)


As soon as: -ir -irmez


As soon as she comes home, she has a shower. (Eve gelir gelmez duş yapar.)
She has a shower as soon as she comes home. (Eve gelir gelmez duş yapar.)


Alıştırmalar

Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çevirin. Cevaplarınızı bir kâğıda yazın ve sonra cevaplar butonuna basarak cevaplarınızı kontrol edin.

1. Eve gider gitmez televizyonu açarım.
2. Annem eve gelince evi temizler.
3. Evden çıkmadan önce kahvaltı yaparız.
4. Televizyon seyrettikten sonra yatarlar.
5. Sally dışarıya çıkmadan önce saçlarını tarar.
6. Dışarı çıkar çıkmaz futbol oynarlar.
7. Peter işe gidince e-postalarını kontrol eder.
8. Hava güzel olunca yürüyüş yaparım.
9. Kalkar kalkmaz yüzümü yıkarım.
10. David kahvaltı yaptıktan sonra tıraş olur.
 
 • Cevaplar
  1. I turn on the TV as soon as I go home.
  2. When my mother comes home, she cleans the house.
  3. Before we leave home, we have breakfast.
  4. After they watch TV, they go to bed.
  5. Before Sally goes out, she combs her hair.
  6. As soon as they go out, they play football.
  7. When Peter goes to work, he checks his e-mails.
  8. When the weather is fine, I go for a walk.
  9. As soon as I get up, I wash my face.
  10. After David has breakfast, he shaves.

 
Önceki: To be